0901 396 268

Axit Clohidric HCL 32% VN

Liên hệ

Hóa chất làm tăng độ PH dạng viên giúp làm tăng độ PH của nước nếu độ PH nhỏ hơn 7,2 và kiểm soát độ PH an toàn của nước nằm trong khoảng 7,2 – 7, 6