0901 396 268

Bộ bơm hóa chất tự động MIDA.CONTROL

Liên hệ

Bộ bơm hóa chất tự động MIDA.CONTROL cho hồ bơi, nó cho phép kiểm soát tự động hệ số PH và ORP giúp cho hồ bơi của bạn đạt theo mong muốn.