0901 396 268

Bơm gia nhiệt MIDA.Black

Liên hệ

Máy gia bơm nhiệt MIDA.Black bạn quyết định một giải pháp kỹ thuật tiên tiến. Với mô-đun WiFi, bạn điều khiển máy bơm nhiệt bằng điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc PC với truy cập internet bất kỳ lúc nào và ở bất cứ đâu.