0901 396 268

Chất lắng cạn PAC 25Kg

Liên hệ

Chất lắng cạn PAC 25Kg hạn chế việc điều chỉnh pH nước nguồn như các loại phèn hiện đang sử dụng, do đó tiết kiệm liều lượng hóa chất và các thiết bị đi kèm.