0901 396 268

Hóa chất làm tăng độ PH dạng viên

Liên hệ

Để nước trong hồ bơi đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người bơi, bạn cần phải thường xuyên kiểm tra nồng độ PH của nước. Độ PH an toàn của nước nằm trong khoảng 7,2 – 7, 6. Khi nước có độ PH thấp hơn 7,2 bạn cần phải làm tăng độ PH của nước bằng các loại hóa chất dung trong xử lý nước hồ bơi.