0901 396 268

Máy bơm gia nhiệt MIDA.Silver

Liên hệ

Máy bơm gia nhiệt MIDA.Silver Máy bơm gia nhiệt hồ bơi hoạt động trên nguyên tắc tương tự như tủ lạnh . Căn chỉnh chức năng được đảo ngược. Năng lượng nhiệt của không khí xung quanh chúng tôi chiết xuất này và cho ăn thông qua một bộ trao đổi nhiệt với nước hồ bơi chảy.