0901 396 268

Máy bơm Koral EP 200B

Liên hệ

Máy bơm Koral EP 200B với cấu tạo Tuabin Noryl với sợi thủy tinh và chèn trong AISI 303 giỏ màu trắng đã đưa vật liệu nhựa, nắp che trong suốt chính hãng