0901 396 268

Máy bơm Koral Kse 75M.B

Liên hệ

Máy bơm Koral Kse 75M.B dùng cho bể bơi ( loại KORAL) với cấu tạo Tuabin Noryl với sợi thủy tinh và chèn trong AISI 303 giỏ màu trắng, vật liệu nhựa.