0901 396 268

Muối dùng cho hồ bơi

Liên hệ

Muối dùng cho hồ bơi là một dạng muối công nghiệp được tinh luyện từ muối tự nhiên và được xử lý bằng các thiết bị lọc và vệ sinh cao cấp, không có tạp chất