0901 396 268

Poolsel: muối biển tự nhiên

Liên hệ

Poolsel được sản xuất trên cơ sở muối biển tự nhiên, thô với độ tinh khiết cực cao và hàm lượng sunfat thấp và không chứa tác nhân giải phóng độc hại.