0901 396 268

Tấm phủ bể bơi

Liên hệ

Tấm phủ bể bơi dành cho bể bơi cổ phao 4m57 giúp bảo vệ bể bơi của bạn khỏi những mảnh vỡ, vật sắc nhọn từ bên ngoài bắn vào, tránh được mưa bão cho bể.