0901 396 268

Hệ thống lọc hồ bơi làm bằng sợi thủy tinh cao cấp

Liên hệ

Để có được một hồ bơi trong và sạch, đảm bảo chất lượng nguồn nước cần 3 yếu tố chính: Vệ sinh hồ bơi, lọc nước và lưu thông nước. Hệ thống lọc hồ bơi làm bằng sợi thủy tinh cao cấp được thiết kế giống như nhà máy thu nhỏ xứ lý nước thải để nguồn nước lúc nào cũng trong xanh và sạch sẽ.